logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRumpel, Karol

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 31. októbra 1899, Ilava – † 24. mája 1986, Orechové, dnes súčasť Trenčína

Životopis:

Teológiu študoval v Nitre. Kňazské svätenie prijal 21. decembra 1924. Najprv bol kaplánom v Žiline, no od januára 1925 pôsobil v Dolnom Hričove, v mesiaci auguste v Dlhom Poli a potom od septembra vo Veľkej Divine (dnes Divina, okr. Žilina), od r. 1927 v Turzovke. Od r. 1928 bol v Hornom Vadičove, kde sa neskôr stal správcom farnosti. Od r. 1929 spravoval farnosť Petrovice v bytčianskom okrese, od r. 1931 bol znova v Hornom Vadičove, v r. 1933 sa tam stal farárom. Od 1. októbra 1937 spravoval farnosť Bytčica pri Žiline. V roku 1939 bol menovaný za spovedníka sestier rehole sv. Františka. V roku 1940 bol vymenovaný za tajomníka okresného dekana a v roku 1942 sa stáva okresným dekanom a školským inšpektorom. 1. decembra 1947 prichádza do Diviak nad Nitricou na uprázdnené miesto farára. V roku 1948 ho vymenovali za biskupského školského komisára pre obvody farností Čavoj, Horné Vestenice, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Podhradie, Valaská Belá, Veľká Lehota a Zemianske Kostoľany. V Diviakoch nad Nitricou požehnane pôsobil 23 rokov. V roku 1965 sa stal členom Diecéznej liturgickej komisie. Vyše sedemdesiatročný odišiel v apríli roku 1970 za správcu farnosti Skalka nad Váhom. Tu pôsobil až do svojho odchodu na dôchodok. Na odpočinku žil v Orechovom. Zomrel v marci 1986 ako 87-ročný v 62. roku kňazstva v Orechovom pri Trenčíne, kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 170; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 157; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 44; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; internetový zdroj.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žilina 1924 - - 1925 jan. - Rumpel, Karol kaplán
Dlhé Pole 1925 aug. - 1925 sept. - Rumpel, Karol kaplán
Dolný Hričov 1925 jan. - 1925 aug. - Rumpel, Karol kaplán
Divina 1925 sept. - 1926 - - Rumpel, Karol kaplán
Raková 1926 - - 1927 - - Rumpel, Karol kaplán
Turzovka 1927 - - 1928 - - Rumpel, Karol kaplán
Horný Vadičov 1928 - - 1929 - - Rumpel, Karol kaplán
Petrovice 1929 - - 1931 - - Rumpel, Karol správca farnosti
Horný Vadičov 1931 - - 1937 okt. 1. Rumpel, Karol administrátor, farár
Bytčica 1937 okt. 1. 1947 dec. 1. Rumpel, Karol správca farnosti 1939 spovedník Sestier, 1940 tajomník okr. dekana, 1942 okr. dekan, cirk. škôldozorca
Diviaky nad Nitricou 1947 dec. 1. 1970 apríl - Rumpel, Karol farár 1948 biskup. škol. komisár, 1965 DLK
Skalka nad Váhom 1970 apríl - 1982 - - Rumpel, Karol správca farnosti