logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRúčka, Koloman

Tituly:

ThDr., trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 24. novembra 1914, Nitrianske Sučany, okr. Prievidza – † 11. novembra 1970, Nitrianske Sučany

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 16. apríla 1940 v Bratislave. V r. 1941 bol kaplánom v Bánovciach nad Bebravou a zároveň pokračoval v štúdiách teológie. V r. 1943 obhájil dizertačnú prácu Právo rodiny, Cirkvi a štätu na výchovu dieťaťa. V r. 1944 vypomáhal a zastupoval v Považskom Podhradí a dosiahol doktorát posvätnej teológie. V r. 1947 sa stal administrátorom farnosti Bánovce nad Bebravou, kde pôsobil. V roku 1952 ho ustanovili za kaplána do Lietavy. Od 1. novembra 1952 pôsobil v Konskej pri Rajci ako správca farnosti. Po sedemročnom kňazskom pôsobení medzi veriacimi v Konskej bol uvedený ako správca farnosti v Dohňanoch. Avšak ihneď po roku bol premiestnený do Nitrianskeho Rudna. V roku 1969 sa uchádzal o miesto správcu farnosti v Jarku, ale vo farnosti nepobudol dlhý čas. Zomrel dňa 11. novembra 1970 vo veku nedožitých 56 rokov, pričom pôsobil 16 rokov ako kňaz Nitrianskej diecézy.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 170, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 253.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bánovce nad Bebravou 1941 - - 1948 - - Rúčka, Koloman kaplán 1944 výpomoc. a zastup. Pov. Podhradie
Veľké Chlievany 1948 aug. 30. 1950 - - Rúčka, Koloman administrátor
Bánovce nad Bebravou 1950 - - 1952 - - Rúčka, Koloman administrátor
Lietava 1952 - - 1952 - - Rúčka, Koloman kaplán
Konská 1952 - - 1959 - Rúčka, Koloman správca farnosti
Dohňany 1959 - - 1960 - - Rúčka, Koloman správca farnosti
Nitrianske Rudno 1960 - - 1969 - - Rúčka, Koloman správca farnosti
Jarok 1969 - - 1969 - - Rúčka, Koloman administrátor
Nitrianske Sučany 1969 po - +1970 nov. 11. Rúčka, Koloman dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020836Rúčka, KolomanPrávo rodiny, Cirkvi a štätu na výchovu dieťaťa1943