logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRózsa, Jozef

Iné mená:

Rózsa Josephus.

Životopisné dáta:

* 19. februára 1842 – † 1911, Želiezovce, okr. Levice

Životopis:

Teológiu začal v Pešti, kvôli chorobe ju ukončil v Ostrihome. 25. februára 1867 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Rimóci, potom v Drégelypalánku, od r. 1870 v Ostrihome v časti Aquatica. V r. 1871 obdržal farnosť Mnešice. Odtiaľ bol 25. novembra 1876 preložený do Vrakúňa. 10. mája 1883 prijal Želiezovce. V r. 1891 sa stal zastupujúcim dekanom dištriktu Lekýr čiže Čajakovo.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 901; Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Révfalu(Maďarsko) 1871 - - 1876 nov. 29. Rózsa, Jozef farár
Vrakúň 1876 nov. 25. 1883 jún - Rózsa, Jozef farár
Želiezovce 1883 máj 10. 1896 - - Rózsa, Jozef farár
Hronovce 1896 - - 1903 - - Rózsa, Jozef farár