logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRoszbory, Ján

Iné mená:

Roszbory Joannes. Rozbori Joannes. Roszbory Ján

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 31. mája 1823, Gbely, okr. Skalica – † 22. mája 1896, Báhoň, okr. Pezinok

Životopis:

Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave. 12. decembra 1848 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil jeden rok v Suchej nad Parnou. V mesiacoch máj až jún 1855 spravoval farnosť Horné Orešany, potom obdržal farnosť Chorvátsky Grob. Odtiaľ bol 16. marca 1879 menovaný a 1. januára t. r. ustanovený za farára v Báhoni. Z úradu dištriktuálneho notára sa v r. 1884 stal zastupujúcim a v r. 1893 riadnym dekanom pezinského dištriktu. Zomrel vo veku nedožitých 73 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 899;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm;
www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chorvátsky Grob 1855 - - 1879 - - Roszbory, Ján farár
Horné Orešany 1855 máj - 1855 júl 5. Roszbory, Ján administrátor
Báhoň 1879 jún 1. 1896 - - Roszbory, Ján farár