logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRosival, Štefan

Iné mená:

Rozsival, Roszival

Tituly:

THDr., kanonik, titulárny opát, politik, poslanec dolnej komory uhorského parlamentu

Životopisné dáta:

* 4. augusta 1844, Nitriansky Hrádok, dnes súčasť Šurian, okr. Nové Zámky – † 1. septembra 1916, Ostrihom, Maďarsko, poch. v Nitr. Hrádku

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Ostrihome, filozofické v Trnave, teologické v Pešti. Za kňaza bol vysvätený 2. augusta 1868.
V r. 1877 obhájil hodnosť doktora teologických vied. Bol kaplánom v Stupave, v r. 1870 sa stal administrátorom v Záhorskej Bystrici, v r. 1873 farárom. V rokoch 1881-1882 zastupoval v Stupave, od mája 1883 tu pôsobil aj ako dekan. Od júna 1886 bol farárom v Pribete, od mája 1888 v Tvrdošovciach. Za ostrihomského kanonika bol vymenovaný 20. decembra 1889, funkciu arcidiecézneho škôldozorcu zastával v r. 1890. 25. marca 1891 sa stal titulárnym opátom, 27. októbra 1893 bol vymenovaný za rektora ostrihomského seminára, 27. januára 1916 bol ešte povýšený na kanonika-kustóda.
Popri pastorácii podporoval aj rozvoj cirkevného školstva. Bol členom bratislavského župného zastupiteľstva a jeho rady, spolupracovníkom novín Nemzeti Politika, v rokoch 1881-1892 poslancom Uhorského snemu za volebný obvod Stupava a v r. 1898-1899 za volebný obvod Varín. Umrel 1. septembra 1916 v Ostrihome a pochovaný bol vo svojom rodisku, v Nitrianskom Hrádku.
V mladosti písal aj verše. Tlačou vyšla jeho dizertačná práca aj príležitostná kázeň.

Pramene:

Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 118; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.; https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Rosival

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stupava 1868 - - 1870 sept. - Rosival, Štefan kaplán
Záhorská Bystrica 1870 sept. 11. 1873 okt. - Rosival, Štefan interný administrátor
Záhorská Bystrica 1873 okt. 12. 1886 - - Rosival, Štefan farár
Pribeta 1886 - - 1888 - - Rosival, Štefan farár
Tvrdošovce 1888 - - 1890 dec. - Rosival, Štefan farár
Ostrihom 1889 dec. 20. - - - Rosival, Štefan kanonik


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019524Rosival, ŠtefanTheses ex universa theologia in universitate hungarica1877
1019525Rosival, ŠtefanPamiatka posvatenia chrámu Božieho v Zohori.1898