logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRikker, Jozef

Iné mená:

Rikker Josephus.

Životopisné dáta:

† 22. augusta 1846, Bratislava

Životopis:

Teológiu absolvoval v r. 1815 v Pázmáneu po štvrtom ročníku. Nato pôsobil ako kazateľ v Bratislave u Najsv. Spasiteľa, od r. 1816 v kostole sv. Martina. Od r. 1817 bol vychovávateľom v rodine Antonia Kuen-Belásy v Bratislave. Od r. 1819 bol znovu kazateľom v kostole sv. Martina. 12. novembra 1822 obdržal farnosť Lamač. 22. novembra 1844 sa zriekol benefícia a odišiel do Bratislavy, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 895

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lamač 1822 nov. 12. 1844 nov. 22. Rikker, Jozef farár