logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRíha, Ján

Iné mená:

Riha Joannes

Tituly:

pedagóg, historik, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 14. decembra 1820 – † 4. mája 1888, Rajec, okr. Žilina

Životopis:

Štúdium filozofie absolvoval v Arcibiskupskom kňazskom seminári Kráľovnej neba v Trnave. Teológiu študoval zasa na viedenskej univerzite ako chovanec Pazmanea, kde dosiahol titul bakalára. Vrátil sa do svojej diecézy a na biskupskom úrade v Nitre pracoval ako pisár. Keď ho v roku 1844 vysvätili za kňaza, stal sa biskupským ceremoniárom. V roku 1845 sa stal zapisovateľom Svätej stolice a diecéznym archivárom. V roku 1849 ho vymenovali za profesora filozofie a histórie v biskupskom kňazskom seminári v Nitre. Pre svoje vlastenecké reči však musel zakrátko z tohto postu odísť a v rokoch 1849-1851 pôsobil ako pomocný kňaz v Petroviciach, dnes okres Bytča. V roku 1854 sa stal farárom v Rajci. V roku 1862 ho vymenovali za dekana Rajeckého dištriktu, v roku 1875 ho povýšili na honorárneho kanonika a asesora Svätej stolice. Pracoval ako biskupský komisár pri gymnáziu v Žiline, a to aj pre všetky katolícke základné školy v Trenčianskej stolici.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Petrovice 1849 - - 1851 - - Ríha, Ján administrátor
Rajec 1851 - - +1888 - - Ríha, Ján farár