logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRigó, Štefan

Iné mená:

Rigó Stephanus.

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. 20. apríla 1687 bol ustanovený za farára v Chtelnici. Chystal sa písať matriku, ale nič nepísal. Od 23. apríla 1690 bol v Tomášikove, od 19. apríla 1692 vo Veľkom Mederi s filiálkami Okoč, Ižop a Opatovský Sokolec. Od 24. júna 1697 bol v Kolárove, kde sa v tom roku konala vizitácia. Potom zo závažných dôvodov prešiel 25. marca 1707 do Trstíc, kde bol činný až do r. 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 895

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mostová 1687 apr. 20. 1690 apr. - Rigó, Štefan farár
Tomášikovo 1690 apr. 23. 1691 - - Rigó, Štefan farár
Veľký Meder 1691 apr. 24. 1697 jún - Rigó, Štefan farár
Kolárovo 1697 jún 24. 1705 mar. 25. Rigó, Štefan farár
Trstice 1707 mar. 25. 1710 - - Rigó, Štefan farár