logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRichter, Ján

Iné mená:

Richter Joannes

Tituly:

verejný činiteľ

Životopisné dáta:

* 8. februára 1872, Spišská Nová Ves – † 18. mája 1934, Komárno

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Spišskej Novej Vsi. Najprv účinkoval ako učiteľ. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule a za kňaza ho vysvätili 30. júna 1894. Pôsobil ako kaplán, administrátor i ako farár vo viacerých farnostiach Spišskej diecézy (Zázrivá, Bobrovec, Liptovský Svätý Mikuláš, Tvrdošín, Spišská Belá, Veličná). Biskup A. Párvy ho ustanovil do týchto slovenských farností napriek tomu, že nevedel po slovensky. V r. 1914 sa stal farárom v Ipeľskom Sokolci a na odpočinku žil v Komárne. Bol spišským Nemcom, ktorý sa už v r. 1914 hlásil k ideológii jednotného maďarského národa a maďarského národného štátu. Staval sa však proti násilnému pomaďarčovaniu Slovákov - bol stúpencom pokojného asimilačného procesu dobrou administratívou aj vychovávaním k vlastenectvu a k láske k maďarskému národu. Žiadal pritom aj uplatnenie slovenského jazyka vo verejnom živote. V rokoch 1910-1918 bol poslancom Uhorského snemu za volebný okres Dolný Kubín. V r. 1918 obhajoval integritu Uhorska. Potom patril medzi popredných predstaviteľov protičeskoslovenskej, iredentistickej Maďarskej národnej strany. V rokoch 1925-1934 bol senátorom Národného zhromaždenia. Pričinil sa o zvolenie P. O. Hviezdoslava za člena Petőfiho spoločnosti. Zapájal sa do kultúrneho a spoločenského života Oravy. V Tvrdošíne založil spotrebné družstvo. 1927 na dôchodku.

Pramene:

Potemra, M.: Prejavy supremácie maďarských vládnucich kruhov v politickom živote Slovenska v r. 1901-1914. Historický časopis, r. 28, 1980, s. 63, 72; Váradi, G.: Árvamegyei almanach. Dolný Kubín 1912, s. 135-137.
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ipeľský Sokolec 1914 - - 1927 - - Richter, Ján farár