logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Riberič, Ján

Iné mená:

Riberics Joannes.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

V mesiaci októbri 1712 prijal úrad v niektorej farnosti Turnianskej župy, s takýmto odporúčaním: „Výnimočne učený muž, akokoľvek si zaslúži miesto v arcidiecéze.“ Po návrate pracoval v Lipovníku. Nato 25. januára 1714 prijal úrad v Jabloňove nad Turňou, kde bol činný až do r. 1717.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lipovník 1703 apr. 17. 1714 jan. 25. Riberič, Ján farár
Lipovník 1711 - - 1714 jan. 25. Riberič, Ján farár
Jablonov nad Turňou 1714 jan. 25. 1717 - - Riberič, Ján farár