logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRibényi, Adam Jozef

Iné mená:

Ribényi Adamus, Josephus. Rebeni (Ribényi) Adam. Ribini Adam Jozef. Ribini Adam.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1673, Cerová, okr. Senica – † 17. (20.) februára 1731, Pezinok

Životopis:

Je uvádzaný vo viacerých zdrojoch nesprávne ako Anton, správne je však Adam, ako je uvedené aj v História Domus farnosti. Po absolvovaní štúdií bol v r. 1700 alebo 1702 vysvätený za kňaza. Od 28. novembra 1704 až do 5.7.1727 pôsobil vo farnosti Šimonovany ako kaplán, neskôr administrátor excurrendo (dochádzajúci duchovný správca poverený správou aj inej, než domovskej farnosti) z Malých Kršteňan. V HD sa spomína v súvislosti sporu ohľadne násilného odobratia jednej šimonovianskej farskej lúky v k. ú. medzi Skačanmi, Šimonovanmi a V. Kršteňanmi. Od 5. júla 1727 bol farárom a zároveň dekanom v Pezinku, kde 20.2.1731 aj zomrel. V roku príchodu do Šimonovian bol farárom v Malých Kršteňanoch Michal Képessy (od 17.4.1679 až do smrti 17.11.1704, pochovaný v mieste úmrtia).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Kršteňany 1704 nov. 28. 1727 júl 5. Ribényi, Adam Jozef farár
Pezinok 1727 júl 5. +1731 feb. 20. Ribényi, Adam Jozef farár