logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRevický, Michal

Iné mená:

Reviczky Michael.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1790, Pák, Maďarsko – † 27. marca 1852, Kolárovo, okr. Komárno

Životopis:

Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu vo Viedni. V r. 1813 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil od 1. októbra toho roka v Šamoríne, od 19. novembra 1814 v Komárne, od 3. marca 1818 v Pešti vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie. A tam na univerzite sa v r. 1826 stal zastupujúcim profesorom orientálnych jazykov. Od júla 1831 pôsobil v ostrihomskom kňazskom seminári ako študijný a hospodársky prefekt. 13. februára 1833 bol vymenovaný za farára v Nyergesújfalu. V r. 1835 pozdravil v Dorogu po arabsky prechádzajúceho tureckého ablegáta Ferika Achmeta. Vydal kázne tlačou. Odtiaľ prešiel 1. februára 1837 do Kolárova, stal sa zastupujúcim a hneď nato riadny dekanom komárňanského dištriktu.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 436; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 892

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nyerges-Ujfalu (Maďarsko) 1833 feb. 13. 1837 feb. 1. Revický, Michal farár
Kolárovo 1837 feb. 1. +1852 mar. 27. Revický, Michal farár