logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRevický, Bartolomej

Iné mená:

Reviczky de Revisnye Bartholomaeus

Tituly:

historik

Životopisné dáta:

* 24. augusta 1850, Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 18. januára 1925, Bratislava

Životopis:

Narodil sa v rodine lekára. Teológiu vyštudoval v Ostrihome. Kňazskú vysviacku prijal 24. augusta 1873.
Ako kaplán pôsobil v r. 1873 v Tesárskych Mlyňanoch alebo Tesároch nad Žitavou, v r. 1874 v Novom Meste nad Váhom, v rokoch 1878-1885 ako farár v Pobedime a v rokoch 1885-1912 v Čachticiach, 1898 dekan, 1912 okr. dekan. V r. 1920 odišiel do dôchodku. Patril k významným regionálnym historikom. Histórii sa systematickejšie začal venovať počas svojho pôsobenia v Novom Meste nad Váhom. Za vrchol jeho tvorby možno považovať pôsobenie v Čachticiach, kde v r. 1898 založil samovzdelávací kruh. Prednášal v ňom na rôzne historické témy. Amatérsky sa zaoberal archeológiou, od r. 1902 bol členom spoločnosti Societas Anthropologica vo Viedni. Rozsiahlu monografickú po maďarsky písanú prácu venoval dejinám prepoštstva v Novom Meste nad Váhom: A boldogságos szűzről czimzett Vág-Ujhelyi prepostság története (Dejiny Prepoštstva blahoslavenej Panny Márie v Novom Meste nad Váhom, Trenčín 1897). Na základe archívneho výskumu vydal v slovenčine prácu Alžbeta Báthoriová (Ružomberok 1900; išlo o jeho prednášku, ktorú mal v r. 1899 na slávnosti otvorenia miestnosti Kresťansko-meštianskeho čitateľského kruhu v Novom Meste nad Váhom). Jej venoval aj nemecky písanú prácu: Elisabeth Báthory. Ein denkwürdigen Kriminal-Process des 17. Jahrhunderts (Alžbeta Bátoriová. Pamätihodný kriminálny proces 17. storočia, Piešťany 1903). Dielo Egy főbenjáró per Nyitra vármegyében (1561-1564) (Jedna súdna pravota v Nitrianskej župe. 1561-1564, Nitra 1906) sa zaoberá súdnym sporom medzi šľachtickými rodinami Potvorickovcov z Potvoríc a Kiirtyovcov a Pogániovcov z Brunoviec. V rukopise zanechal dielo o dejinách čachtickej farnosti.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 892; Pútnik svätovojtešský, r. 11, 1898, č. 3; Katolícke noviny, r. 65, 1950, č. 33; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 404: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 79; Schem. 1915.
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tesárske Mlyňany 1873 - - 1874 - - Revický, Bartolomej kaplán
Nové Mesto nad Váhom 1874 - - 1878 júl 19. Revický, Bartolomej kaplán
Pobedim 1878 júl 19. 1885 máj 26. Revický, Bartolomej farár
Čachtice 1885 máj 26. 1920 - - Revický, Bartolomej farár 1898 dekan, 1912 okr. dekan
1920 - - +1925 jan. 18. Revický, Bartolomej dôchodok


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019474Revický, BartolomejA boldogságos szűzről czimzett Vág-Ujhelyi prepostság története1897
1041685Revický, BartolomejAlžbeta Báthoriová1900
1019475Revický, BartolomejElisabeth Báthory1903
1019476Revický, BartolomejEgy főbenjáró per Nyitra vármegyében (1561-1564)1906