logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRévay, Bruno Štefan, OFM

Tituly:

gvardián

Životopisné dáta:

* 24. mája 1901, Trstená, okr. Tvrdošín – † 21. januára 1983, Žilina

Životopis:

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil dňa 27. augusta 1921 a za kňaza ho vysvätili dňa 1. júla 1928. V tridsiatych a v štyridsiatych rokoch pôsobil ako zástupca gvardiána (vicarius) františkánskeho kláštora v Nitre. Po „barbarskej noci“ ho internovali v Šaštíne, ale už 20. apríla 1950 ho predisponovali do pastorácie. Spravoval farnosť v Hontianskej Vrbici a od roku 1958 v Jatove. Od roku 1970 bol na starobnom odpočinku v Kráľovej. Zomrel na hemofíliu.
Dňa 7. februára 1983 ho v Žiline pochoval kaplán vdp. Anton Kováčik. Podľa správy o cirkevno-politickej situácii v okrese Žilina, ktorú za prvý štvrťrok podal okresný cirkevný tajomník 6. apríla krajskému cirkevnému tajomníkovi, sa na pohrebe zúčastnilo šesť kňazov – z toho boli traja rehoľníci – a asi 80 osôb.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 352; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitra 1928 júl 1. 1950 apríl 20. Révay, Bruno Štefan, OFM zástupca gvardiána (vicarius) františkánsky kláštor
Hontianska Vrbica 1950 apríl 20. 1958 - - Révay, Bruno Štefan, OFM správca farnosti
Jatov 1958 - - 1970 - - Révay, Bruno Štefan, OFM správca farnosti
Kráľová 1970 - - +1983 január 21. Révay, Bruno Štefan, OFM dôchodok