logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRepp, Dominik

Iné mená:

Repp Dominicus. Repp Dominik. Ropp Dominik OFM

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Do Ostrihomskej arcidiecézy prišiel z rehole františkánov konventuálov. 4. augusta 1700 bol ustanovený za farára vo Veľkom Poli. Potom bol od 13. apríla 1702 v Janovej Lehote, kde bol činný až do r. 1704.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 890; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1700 aug. 4. 1702 - - Repp, Dominik farár
Janova Lehota 1702 apr. 13. 1704 - - Repp, Dominik farár