logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRepický, Alexander

Životopisné dáta:

* 10. októbra 1947, Michalovce – † 12. januára 2016, Fintice, okr. Prešov, poch. v Michalovciach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 21. júna 1970 vysvätený za kňaza Košickej diecézy. Bol kaplánom vo Veľkom Šariši, v rokoch 1971-1973 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. V rokoch 1973-1986 pôsobil v Košických Olšanoch, v rokoch 1986-1990 v Ťahanovciach, v rokoch 1990-2004 v Ľubiši. Potom pôsobil vo Veľkom Šariši, naposledy bol správcom farnosti Fintice v prešovskom okrese. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 106; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 173;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160112036

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1970 - - 1971 - - Repický, Alexander kaplán
Košice-katedrála 1971 - - 1973 - - Repický, Alexander kaplán
Košické Olšany 1973 - - - - - Repický, Alexander správca farnosti
Košice - Ťahanovce 1986 - - 1990 - - Repický, Alexander administrátor
Ľubiša 1990 - - 2004 - - Repický, Alexander farár
Veľký Šariš 2004 - - - - - Repický, Alexander farár