logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRegius, Izák František

Iné mená:

Regius Isaacus, Franciscus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

19. mája 1667 bol ustanovený za farára v Modre. Nato od 22. mája bol vo Svätom Jure. Od 26. júla 1673 bol v Nemeckom a Slovenskom Pravne, kde pracoval až do r. 1675.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 887; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modra 1667 máj 19. 1669 - - Regius, Izák František farár
Pezinok 1668 sp. - - - - Regius, Izák František farár
Svätý Jur 1670 máj 22. 1670 - - Regius, Izák František farár
Slovenské Pravno 1673 júl 26. 1675 - - Regius, Izák František excurrendo z Nitr. Pravna
Nitrianske Pravno 1673 júl 26. 1675 - - Regius, Izák František farár