logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRaukay, Štefan Ignác

Iné mená:

Raukay Stephanus, Ignatius. Raukay Štedan. Raukay Štefan Ignác

Životopisné dáta:

* 1661 – † 1729, Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Pochádzal z Bratislavskej župy. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1680 stal bakalárom, v r. 1681 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v Pázmáneu a bol kreovaný na bakalára. Od r. 1690 bol farárom v Turčianskom Svätom Ďure. 14. augusta 1692 bol ustanovený za farára v Kostolnej, nato už 16. septembra toho roka v Podolínci, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 36 rokov, farárom je 8 rokov, tu 4 roky. Od r. 1698 bol v Detve. 6. júla 1699 bol ustanovený vo Vrbovom, kde začal písať matriky a kde v r. 1700 vykonal Jozef Pongrácz vizitáciu. Vtedy luteráni, pokiaľ sa nepriznali, neboli pochovaní so zvonením. Od 13. apríla 1703 bol v Oslanoch. 27. mája 1706 sa stal administrátorom prepoštskej kaplnky v Novom Meste nad Váhom, 20. februára 1709 bol ustanovený v Nitrianskej Blatnici, kde bol aktívny až do r. 1710. Od 5. marca 1712 bol vo Velčiciach, ku ktorým boli 5. apríla 1713 pripojené filiálky: Svätý Martin čiže Martin nad Žitavou, Hosťovce a oboje Sľažany. Veľké Sľažany zadržal až do r. 1717. Z Velčíc prijal 23. júna 1723 úrad v Moravanoch. Odtiaľ potom bol od 22. apríla 1728 v Pobedime, kde bol aktívny až do apríla 1729.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 886; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.1

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Ďur 1690 - - 1691 - - Raukay, Štefan Ignác farár
Podolie 1692 sept. 16. 1697 - - Raukay, Štefan Ignác farár
Vrbové 1699 júl 6. 1703 - - Raukay, Štefan Ignác farár
Moravany nad Váhom 1723 jún 23. 1728 - - Raukay, Štefan Ignác farár
Pobedim 1728 apr. 22. 1729 apr. - Raukay, Štefan Ignác farár