logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRaukay, Juraj Ján

Iné mená:

Raukay Georgius, Joannes.

Životopisné dáta:

* Žiar nad Hronom – † 9. marca 1714, Kisterenye, Maďarsko

Životopis:

Pochádzal zo Svätého Kríža v Tekovskej župe čiže zo Žiaru nad Hronom. V generálnom seminári sa v r. 1686 stal bakalárom, v r. 1687 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1689 po treťom ročníku. 7. apríla 1690 bol vysvätený za kňaza. 22. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Mojmírovciach. Od 9. apríla 1693 bol v Preseľanoch. Kvôli osudnej nehode musel odtiaľ odísť a 2. septembra 1695 bol ustanovený do bližšie neurčenej farnosti v Novohradskej župe. 25. júla 1704 prijal úrad v Kisterenye s Nagybárkány, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 886

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mojmírovce 1691 apr. 22. 1693 - - Raukay, Juraj Ján farár
Preseľany 1693 apr. 9. 1695 - - Raukay, Juraj Ján farár
Kís-Terenye(Maďarsko) 1704 júl 25. +1714 mar. 9. Raukay, Juraj Ján farár
Nagybárkány (Maďarsko) 1704 júl 25. 1706 - - Raukay, Juraj Ján farár
Nitrianska Blatnica 1709 feb. 20. 1710 - - Raukay, Juraj Ján farár