logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRašovský, Pavol

Iné mená:

Rassovszky Paulus. Rassovský Pavel.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v seminári Marianum. 28. októbra 1746 bol poslaný za kaplána do Zvolena. 2. augusta 1747 bol ustanovený za farára v Radvani. Od 8. marca 1748 bol v Ponikách, od 10. apríla 1750 v Hájnikoch, kde v r. 1755 vykonal vizitáciu Jozef Batthyány, ktorý o farárovi zaznamenal, že má dobré mravy. So svojím benefíciom bol v r. 1776 začlenený do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 885; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Poniky 1746 mar. 6. 1750 apr. 10. Rašovský, Pavol farár
Radvaň 1747 aug. 2. 1748 mar. 3. Rašovský, Pavol farár
Sliač 1750 apr. 10. 1791 ? - Rašovský, Pavol farár