logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRakovský, Matej

Iné mená:

Rakovszky Mathias. Rakovský de eadem Matej

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 18. januára 1832, Rakovo, okr. Martin – † 7. mája 1904, Žarnovica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1856 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Jastrabej, Podkoniciach a znovu v Jastrabej, kde sa v r. 1861 stal správcom farnosti, no ešte v tom roku prešiel do Tekovskej Breznice. Potom bol kaplánom v Novej Bani, v r. 1863 správcom farnosti v Hájnikách. V tom roku sa stal správcom farnosti a po roku farárom v Hornej Mičinej. Od r. 1881 bol v Žarnovici, kde sa v r. 1895 stal dištriktuálnym dekanom a kde aj zomrel. Bol veľký maďarizátor.

Pramene:

Historia domus Žarnovica; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1858 sp. - 1860 sp. - Rakovský, Matej kaplán
Tekovská Breznica 1861 - - 1862 - - Rakovský, Matej administrátor
Horná Mičiná 1863 - - 1881 - - Rakovský, Matej farár
Žarnovica 1881 - - 1904 - - Rakovský, Matej farár