logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRákóczy, Imrich

Iné mená:

Rákóczy Emericus.

Životopisné dáta:

* Rakovec – † 14. októbra 1787, Rakovec, okr. Krupina

Životopis:

Vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Jej zrušenie ho našlo ako prefekta a profesora maďarčiny arcibiskupského kráľovského seminára. Prijatý do arcidiecézy tam zostal prefektom. V r. 1778 sa stal kaplánom v meste Ostrihom. 4. marca 1781 prijal farnosť v Bzovíku, čoho sa 23. júla 1786 zriekol a odišiel do rodiska, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 884

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bzovík 1781 mar. 4. 1787 sept. - Rákóczy, Imrich farár