logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRajecký, Ján

Iné mená:

Rajeczky Joannes. Rajecký Ján.

Životopisné dáta:

† 2. júna 1738

Životopis:

12. apríla 1710 bol vysvätený za kňaza. 13. mája toho roka bol ustanovený za farára v Diviakoch, nato od 22. októbra 1713 v Turanoch. Od 28. marca 1719 bol v Radvani, kde 30. apríla 1729 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 883; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Diviaky nad Nitricou 1710 máj 13. 1713 - - Rajecký, Ján farár
Turany 1713 okt. 22. 1719 - - Rajecký, Ján farár
Radvaň 1719 mar. 28. 1729 - - Rajecký, Ján farár