logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRadossay, Ján

Iné mená:

Radossay, vel Radossnay et Radossy Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

19. apríla 1671 bol ustanovený za farára vo Vajnoroch, kde už 22. toho mesiaca a roka dostal nástupcu. Od 16. júna 1673 bol v Malženiciach, nato od 7. mája 1675 v Dobrej Vode, od 23. marca 1680 v Naháči. Odtiaľ prešiel 21. apríla 1686 do Veľkých Kostolian. Potom od 12. februára 1688 bol v Ružindole, kde pracoval až do r. 1693.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 882

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vajnory 1671 apr. 19. 1671 apr. 22. Radossay, Ján farár
Malženice 1673 jún 16. 1675 - - Radossay, Ján farár
Dobrá Voda 1675 máj 7. 1679 - - Radossay, Ján farár
Naháč 1680 mar. 23. 1686 máj 18. Radossay, Ján farár
Veľké Kostoľany 1686 apr. 21. 1688 feb. 12. Radossay, Ján farár
Ružindol 1688 feb. 12. 1693 - - Radossay, Ján farár