logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRáčaj, Ján

Iné mená:

Rácsay, vel Recsányi Joannes. Rácsay, Ricsányi Ján. Rácsay Ján.

Tituly:

nitriansky sídelný kanonik

Životopisné dáta:

* 1655 – † 26. februára 1728, Priština, Kosovo, Srbsko

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na viedenskom Pázmaneu bol 17. decembra 1679 vysvätený za kňaza a pôsobil vo Svätej Helene. Potom vo Vaďovciach a od 10. októbra 1687 pôsobil v Beckove, potom vo farnosti Malá Hradná. V r. 1695 bol vymenovaný za nitrianskeho kanonika a opáta. Od r. 1710 pôsobil v Prištine, kde bol zvolený za pomocného biskupa a vikára. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 880; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat Katolikus Lexikon, elektronický text;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražkovce 1679 dec. 24. 1680 - - Ráčaj, Ján farár
Vaďovce 1683 dec. 4. 1687 - - Ráčaj, Ján farár
Beckov 1687 - - 1690 - - Ráčaj, Ján farár
Malá Hradná 1690 - - 1698 ? - Ráčaj, Ján farár