logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPudmay, Matej Benjamín

Iné mená:

Pudmay Mathias, Benjamin. Pudmay Matej.

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval v Pázmáneu po treťom ročníku. 7. januára 1682 bol ustanovený za farára v Rybníku nad Hronom. Od apríla 1684 bol v Dubovej, ale hneď nato odišiel a zotavoval sa vo Zvolene, kde bol farárom až do r. 1686. Nato bol 9. marca 1687 ustanovený v Tŕní, kde pracoval až do r. 1689. Potom 12. apríla 1690 prijal úrad v Dubovej. Od 7. apríla 1693 bol vo Veľkom Klíži, ale už 16. mája toho roka bol vo Zvolenskej Slatine. Odtiaľ prešiel v r. 1694 do Dolných Orešian. V tom roku tam vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý o farárovi takto: „41ročný, 14 rokov kňazom, vo farnosti prvý rok.“ Za neho bola postavená kaplnka Najsv. Trojice. V r. 1713 tam vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý povedal, že farár má 58 rokov. V r. 1718 dostal nástupcu. Vtedy tam vypukol mor.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 877; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vajnory 1682 jan. - 1684 apr. - Pudmay, Matej Benjamín farár
Špania Dolina 1683 - - 1685 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
Zvolen 1684 - - 1686 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
Kís-Terenye(Maďarsko) 1687 mar. 9. 1689 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
Tŕnie 1687 mar. 9. 1689 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
Nemecká 1690 apr. 12. 1693 apr. 7. Pudmay, Matej Benjamín farár
Zvolenská Slatina 1693 máj 16. 1694 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
Veľký Klíž 1693 apr. 7. 1693 máj 16. Pudmay, Matej Benjamín farár
Dolné Orešany 1694 - - 1709 dec. - Pudmay, Matej Benjamín farár