logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovProkop, Vojtech

Iné mená:

Prokop Adalbertus.

Tituly:

dištriktuálny dekan, asesor

Životopisné dáta:

† 13. septembra 1809, Hontianske Nemce, okr. Krupina

Životopis:

6. januára 1762 bol poslaný za kaplána do Vrbového. 10. decembra 1766 sa stal viceprefektom v generálnom seminári. V mesiaci auguste 1768 obdržal farnosť Nemce v Honte. V r. 1781 sa stal zastupujúcim dištriktuálnym dekanom hornohontianskeho dištriktu a prísediacim ostrihomského konzistória.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 875

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hontianske Nemce 1768 aug. - +1809 sept. 13. Prokop, Vojtech farár