logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovProchádzka, Ján

Iné mená:

Prochádzka Joannes. Prochácka Ján. Prochádzka Ján.

Životopisné dáta:

* 1783, Banská Štiavnica – † 20. septembra 1854, Dražkovce, okr. Martin

Životopis:

Študoval v Pešti a Trnave. V r. 1807 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Zvolene, Banskej Bystrici a Dubovej. Od r. 1812 bol farárom v Beňuši, v r. 1818 sa zriekol benefícia a ostal kaplánom vo Veľkých Uherciach. Od r. 1819 bol správcom farnosti v Hornej Vsi, od r. 1821 v Slovenskom Pravne. Od r. 1829 pôsobil vo Svätej Helene, čiže Dražkovciach, najskôr ako farský administrátor, od r. 1835 ako farár. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Beňuš 1812 - - 1819 - - Prochádzka, Ján farár
Horná Ves 1819 - - 1821 - - Prochádzka, Ján administrátor
Slovenské Pravno 1821 - - 1829 - - Prochádzka, Ján farár
Dražkovce 1829 - - 1854 - - Prochádzka, Ján farár