logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPrivitzer, František

Iné mená:

Privitzer Franciscus. Priviczer, Franciscus. Privitzer František

Tituly:

JCDr.

Životopisné dáta:

* 1795? – † 1. marca 1853, Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1819 vysvätený za kňaza. Dosiahol aj doktorát kánonického práva. Ako kaplán pôsobil u kniežaťa Odeschalchiho v Solčanoch, od r. 1824 v Banskej Bystrici. V r. 1828 sa stal farárom v Ladomerskej Vieske, a hneď v tom roku v Horných Opatovciach. Od r. 1830 bol aj fiškusom konzistória. Od r 1833 bol farárom v Janovej Lehote, od r. 1841 v Lovči, kde bol zároveň dištriktuálnym dekanom. Od r. 1852 bol farárom v Žiari nad Hronom a tekovským archidiakonom. Zomrel od ľaku pri vypuknutí požiaru.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Schematismus Dioecesis Nitriensis A. D. 1822; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
ziar.fara.sk/kriz/knazi-posobiaci-vo-farnosti-povysenia-svateho-kriza

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1824 sp. - 1826 sp. - Privitzer, František kaplán
Banská Bystrica 1827 sp. - - - - Privitzer, František kaplán
Horné Opatovce 1829 sp. - 1833 sp. - Privitzer, František farár
Janova Lehota 1833 - - 1842 - - Privitzer, František farár
Lovča 1842 - - 1853 - - Privitzer, František farár
Žiar nad Hronom 1852 - - 1853 - - Privitzer, František farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040940Privitzer, FrantišekPositiones ex jure naturali1819