logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPríleský, Ján (17. stor.)

Iné mená:

Prileszky Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny z Novej Vsi nad Váhom. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1677 stal bakalárom, v r. 1678 magistrom filozofie. Teológiu študoval v seminári sv. Štefana a v seminári Marianum. 15. marca 1680 bol vysvätený za kňaza. 16. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Pečeniciach.
Za kanonika bol menovaný ako farár v Skalke nad Váhom r. 1686, no nevedno kedy zaujal svoje kanonické miesto, keďže r. 1688 počas Švachovej vizitácie Skalky bol ešte tamojším farárom. Z poverenia palatína Pavla Eszterháziho 9.8.1689 ako kapitulský svedok spolu s palatínovým človekom Jánom Suhánim odovzdával Pavlovi Motešickému majetky v Ohaji. V auguste 1693 zas spolu s kráľovským delegátom Jánom Grassalkovičom odovzdával kanonikovi Františkovi Vadásovi majetky v Poľnom Kesove a Štefanovičovej. Zomrel r. 1706.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 874;
Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pečenice 1680 apr. 16. - - - Príleský, Ján (17. stor.) farár
Skalka nad Váhom 1686 sp. - 1688 - - Príleský, Ján (17. stor.) farár