logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPosluch, Anton

Iné mená:

Poslúch

Životopisné dáta:

* 1. apríla 1907, Vysoká, dnes Vysoká nad Kysucou, okres Čadca – † 3. júna 1968, Nitrianska Streda, Topoľčany

Životopis:

Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Žiline študoval filozofiu a teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Za kňaza ho vysvätili 29. júna 1929 v Nitre. Najprv bol kaplánom v Pograniciach (dnes Pohranice) a od roku 1931 v Dolnom Hričove, kde sa v roku 1933 stal dočasným administrátorom a v roku 1934 sa stal kaplánom v Lednických Rovniach. V roku 1935 bol kaplánom v Trenčianskej Teplej. Prosynodálne skúšky zložil v roku 1936 a v nasledujúcom roku sa stal dočasným administrátorom v Hornom Srní, kde sa v ďalšom roku stal farárom. V Hornom Srní po skončení druhej svetovej vojny na jeho podnet postavili Kríž vďaky. Jeho požehnanie vykonal 29. júna 1946. Potom pôsobil od roku 1958 vo farnosti Nitrianska Streda. Pre vážne ochorenie odišiel v roku 1967 na odpočinok, zomrel 3. júna 1968.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 165; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 152; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 168; internetové zdroje.
https://www.mojekysuce.sk/images/stories/spravodajstvo/2019/jun2019/veza_vysoka_nad_kysucou/DEJINY_FARNOSTI_DO_ROKU_1918.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pohranice 1919 - - 1931 - - Posluch, Anton kaplán
Dolný Hričov 1931 - - 1933 - - Posluch, Anton kaplán
Dolný Hričov 1933 - - 1934 - - Posluch, Anton administrátor
Lednické Rovne 1934 - - 1935 - - Posluch, Anton administrátor
Trenčianska Teplá 1935 - - 1937 - - Posluch, Anton kaplán
Horné Srnie 1937 - - 1948 - - Posluch, Anton administrátor, farár
Nitrianska Streda 1958 - - 1967 - - Posluch, Anton farár
Nitrianska Streda 1967 - - +1968 jún 3. Posluch, Anton dôchodok