logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPorubčin, Ladislav

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 3. januára 1949, Malé Lednice, okr. Považská Bystrica – † 1. januára 2017, Trenčín, poch. v Malých Ledniciach

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho 10. júna 1973 vysvätil biskup Július Gábriš za kňaza. Bol kaplánom v Dubnici nad Váhom a sedem rokov v Krásne nad Kysucou. V rokoch 1980 – 1982 bol administrátorom farnosti Bolešov v ilavskom okrese, v rokoch 1982 – 1985 bol administrátorom farnosti Turzovka, v rokoch 1985 – 1987 v Považskom Podhradí. V rokoch 1987 – 1997 bol opäť administrátorom v Bolešove, v rokoch 1997 – 2010 spravoval farnosť Lednica, pričom mu v r. 2000 bol udelený titul honorárneho dekana. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie prináležal od 14. februára 2008 Žilinskej diecéze. V rokoch 2010 – 2011 pôsobil ako výpomocný duchovný v Lednici. V rokoch 2011 – 2016 žil na odpočinku v Rudine, v r. 2016 v Trenčíne, kde zomrel.
Zádušnú svätú omšu slávil žilinský biskup Tomáš Galis vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Domaniži, potom bol pochovaný v rodisku.

Pramene:

http://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/zomrel-dekan-ladislav-porubcin;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170102033
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 181.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubnica nad Váhom 1973 - - 1973 po - Porubčin, Ladislav kaplán
Krásno nad Kysucou 1973 po - 1980 - - Porubčin, Ladislav kaplán
Bolešov 1980 - - 1982 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti
Turzovka 1982 - - 1985 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti
Považské Podhradie 1985 - - 1987 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti
Bolešov 1987 - - 1997 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti
Lednica 1997 - - 2010 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti 2000 honor. dekan
Lednica 2010 - - 2011 - - Porubčin, Ladislav výpomocný duchovný
Rudina 2011 - - 2016 - - Porubčin, Ladislav dôchodok
Trenčín 2016 - - +2017 jan. 1. Porubčin, Ladislav dôchodok