logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPongrác, Melichar

Iné mená:

Pongrácz Melchior.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

3. novembra 1674 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Jáne. 2. júla 1675 prijal úrad v Teplej. 12. júna toho roka opravil Jurajovi Letvényimu, rektorom evanjelickej školy vo Svätom Jáne a dobovému historikovi, termín jeho konverzie a úteku od jeho úradu, ktorý bol chránený svojimi patrónmi. (Zo záznamov Juraja Letvényiho.) V r. 1676 vo filiálke Turček brutálne zavraždili Gabriela Thuránszkeho z Turčeka, fiškála a správcu c. k. majetkov hradu Likava, ktorý 22. decembra 1671 zachránil od luteránov kostol v Teplej, 13. marca 1672 v Ružomberku, 14. marca toho roka v Nemeckej Ľupči, okolo sviatku sv. Mateja 1673 v Boriensem, 15. mája toho roka v Liptovskom Svätom Michale. Medzi 8. a 9. marcom 1676 ho v noci prepadli v jeho dome, sťali, až mizerne vydýchol. Uvádza sa to v spišskonovoveskej matrike.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 870

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovská Teplá 1675 júl 2. 1687 - - Pongrác, Melichar farár