logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPongrác, Anton

Iné mená:

Pongrácz Antonius. Pongrácz Anton.

Tituly:

archidiakon

Životopisné dáta:

* 1797, Vadičov - † 31. decembra 1853, Brezany, dnes Nedožery-Brezany, okr. Prievidza

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu. Po ukončení teologických štúdií bol v r. 1824 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Handlovej a Tužine. V r. 1827 sa stal správcom farnosti v Kľačne. Od r. 1841 bol farárom v Brezanoch, dnes Nedožeroch-Brezanoch, kde sa stal dištriktuálnym dekanom a v r. 1853 nitrianskym archidiakonom. Tam zomrel a tam je aj pochovaný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1825 sp. - 1826 sp. - Pongrác, Anton kaplán
Kľačno 1828 - - 1831 - - Pongrác, Anton administrátor
Handlová 1827 sp. - - - - Pongrác, Anton kaplán
Nedožery-Brezany 1831 - - 1854 - - Pongrác, Anton farár