logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPolóni, Juraj (17. stor.)

Iné mená:

Poloni Georgius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

26. apríla 1663 bol ustanovený za farára v Oponiciach, kde pracoval až do r. 1668. Od 16. mája 1676 bol vo Svätom Kríži nad Váhom čiže v Považanoch, kde pracoval až do r. 1677.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 868

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oponice 1663 apr. 26. 1668 - - Polóni, Juraj (17. stor.) farár
Považany 1676 máj 16. 1677 - - Polóni, Juraj (17. stor.) farár