logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPolóni, Ignác

Iné mená:

Poloni Ignatius. Polóni Ignác.

Životopisné dáta:

* Prievidza – † 4. apríla 1794 alebo 1796, Detvianska Huta, okr. Detva

Životopis:

V r. 1767 bol prijatý do budínskeho alumnátu do druhého ročníka teológie. 30. júla 1768 sa stal kaplánom v Kostolnej. 25. februára 1770 bol poslaný do Devína v Bratislavskej župe, nato 14. marca 1771 do Stupavy. V r. 1773 sa stal farárom v Sklených Tepliciach, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. V r. 1779 sa stal prebendátom, v r. 1793 miestnym kaplánom v Detvianskej Hute, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 868; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľak 1772 - - 1773 - - Polóni, Ignác miestny kaplán
Sklené Teplice 1773 - - 1779 - - Polóni, Ignác farár