logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPoláky, Pavol

Iné mená:

Poláky Paulus. Poláky Pavel.

Životopisné dáta:

† 2. februára 1756, Trávnik, okr. Komárno

Životopis:

Z Jágerskej diecézy bol okolo r. 1747 prijatý do Ostrihomskej arcidiecézy, ako kaplán pôsobil na viacerých miestach. 6. apríla 1754 bol ustanovený za farára vo Svätej Helene čiže Dražkovciach, ktorej sa zriekol už v nasledujúcom roku 1755. Zomrel v Trávniku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 867; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražkovce 1754 apr. 6. 1755 - - Poláky, Pavol farár