logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPlaty, Adam

Iné mená:

Plathy Adamus. Platthy Adam.

Životopisné dáta:

† 8. augusta 1795, Dobrá Niva, okr. Zvolen

Životopis:

25. februára 1760 bol poslaný za kaplána do Vrbového. 29. decembra 1761 bol ustanovený v Radvani, 28. februára 1766 v Dobrej Nive, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. V r. 1791 dostal porážky, štyri roky ležal, kým zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 864; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1761 dec. 23. 1766 - - Platy, Adam farár
Dobrá Niva 1766 feb. 28. 1793 - - Platy, Adam farár