logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPisárčik Ján, PhDr.

Iné mená:

Pisarčík Joannes

Tituly:

PhDr., stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 30. mája 1906, Spišská Stará Ves, okr. Kežmarok – † 9. januára 1985, Bratislava

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Nitre. Teológiu študoval v Nitre a v Ríme v Collegio Nepomuceno. V r. 1930 dosiahol doktorát z filozofie. Kňazské svätenie mu udelili v Ríme 23. decembra 1933.
Po skončení štúdií sa od 1. augusta 1934 stal druhým kaplánom v Považskej Bystrici, 1. apríla 1935 kaplánom vo Veľkej Bytči (dnes Bytča) a 1. októbra 1935 kaplánom v Dolnej Súči, pričom zároveň pôsobil ako suplujúci profesor v trenčianskom gymnáziu a ako kurát trenčianskej nemocnice. Od marca 1936 bol kaplánom v Uhrovci a súčasne vypomáhal v Bánovciach nad Bebravou. Od 1. októbra 1936 sa stal kaplánom v Žiline. Dňa 17. októbra 1936 zložil skúšky, čím sa aproboval na stredoškolského profesora náboženstva. Od 1. októbra 1937 prešiel spravovať farnosť Cabaj-Čápor a od 1. apríla 1938 sa stal gymnaziálnym profesorom náboženstva v Bratislave, kde potom žil aj na odpočinku, v r. 1971 slúžieval v kostole Milosrdných.
Zostavil niekoľko zborových omší.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 150; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 166-167; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 156. 350; Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 47-48; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Považská Bystrica 1934 aug. 1. 1935 apríl 1. Pisárčik Ján, PhDr. kaplán 1930 PhDr.
Dolná Súča 1935 okt. 1. 1935 po - Pisárčik Ján, PhDr. kaplán
Bytča 1935 apríl 1. 1935 okt. 1. Pisárčik Ján, PhDr. kaplán
Trenčín 1935 po - 1936 marec - Pisárčik Ján, PhDr. kaplán suplujúci profesor gymnázia, kurát nemocnice
Bánovce nad Bebravou 1936 po - 1936 okt. 1. Pisárčik Ján, PhDr. kaplán
Žilina 1936 okt. 1. 1937 okt. 1. Pisárčik Ján, PhDr. kaplán
Uhrovec 1936 marec - 1936 po - Pisárčik Ján, PhDr. kaplán
Cabaj-Čápor 1937 okt. 1. 1938 apríl 1. Pisárčik Ján, PhDr. správca farnosti
Bratislava 1938 apríl 1. - - - Pisárčik Ján, PhDr. prof. náb. gymn.


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
916848Pisárčik Ján, PhDr.Príležitostné pobožnosti k sv. Jánovi z Boha a sv. patrónom rehole Milosrdných bratov1946
1058716Pisárčik Ján, PhDr.Sborová omša1947