logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPintér, Zoltán

Tituly:

školský dekan, cirkevný sudca

Životopisné dáta:

* 13. septembra 1945, Dolný Peter, dnes Svätý Peter, okr. Komárno

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 21. júna 1970 vysvätený za kňaza. V rokoch 1970-1973 bol kaplánom v Leviciach, v rokoch 1973-1980 správcom farnosti Olováry v okrese Veľký Krtíš, v rokoch 1980-1981 v Okoči v okrese Dunajská Streda. Od r. 1981 pôsobil v Neninciach vo veľkokrtíšskom okrese, pričom bol od r. 1995 školským dekanom dekanátu Veľký Krtíš, v r. 1999 sa tam stal farárom. Od 15. júla 1999 pôsobí vo farnosti Bešeňov v okrese Nové Zámky. Od 1. septembra 2001 je sudcom metropolitného tribunálu. V rokoch 2001-2004 bol školským dekanom dekanátu Nové Zámky. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náleží od 14. februára 2008 Nitrianskej diecéze.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 350;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm; http://www.kcnz.estranky.sk/clanky/knazi-okresu-nove-zamky/pinz.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levice 1970 jún 21. 1973 - - Pintér, Zoltán kaplán
Veľké Zlievce 1973 - - 1975 - - Pintér, Zoltán správca farnosti potom spravované z Olovár
Olováry 1975 - - 1980 - - Pintér, Zoltán správca farnosti
Okoč 1980 - - 1981 - - Pintér, Zoltán správca farnosti
Nenince 1981 - - 1999 - - Pintér, Zoltán správca farnosti od r. 1995 školský dekan
Nenince 1999 - - 1999 júl 15. Pintér, Zoltán farár
Bešeňov 1999 júl 15. - - - Pintér, Zoltán farár Od 1. 9. 2001 sudca metropolitného tribunálu, 2001-2004 školský dekan