logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPillarik, Štefan

Iné mená:

Pillarik Štefan. Pilarik Štefan

Životopisné dáta:

* 3. augusta 1867, Veľké Kozmálovce, okr. Levice – † 21. novembra 1941, Levice

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1890 vysvätený za kňaza.. Ako kaplán pôsobil vo Svätej Mare čiže Socovciach, kde sa v r. 1897 stal administrátorom, v r. 1898 farárom. Od r. 1928 bol vo Vyhniach, v r. 1933 odišiel do dôchodku. Zomrel v Leviciach. Bol dobrý, horlivý, pedantný kňaz. S ľuďmi jednal veľmi jemne a otcovsky. Poslúžil dobrou radou a bol veľmi pohostinný. Uvádza to J. Pánik v Historia domu Turčiansky Ďur.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Socovce 1897 - - 1927 - - Pillarik, Štefan farár
Vyhne 1928 - - 1933 - - Pillarik, Štefan farár