logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPilárik, Michal

Iné mená:

Pilárik Michal

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. 23. januára 1681 bol ustanovený za licenciáta v Radvani, odtiaľ 11. augusta 1688 v Babinej, kde bol aktívny až do r. 1691.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 862; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1681 jan. 23. 1688 aug. 11. Pilárik, Michal licenciát
Babiná 1688 aug. 11. 1691 - - Pilárik, Michal licenciát