logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPierstl, Ondrej

Iné mená:

Pierstl Andreas. Pirstl Andreas.

Tituly:

dekan, rekatolizátor

Životopisné dáta:

* 1701, Sebechleby – † 27. júna 1768, Sebechleby, okr. Krupina

Životopis:

Filozofiu i teológiu študoval ako chovanec Pázmanea na univerzite vo Viedni, kde dosiahol stupeň magistra filozofie. 5. marca 1727 bol ustanovený za farára v Hontianskych Nemciach, kde v r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 30 rokov. Od 1. apríla 1743 bol v Sebechleboch, kde sa stal i dekanom hornohontianskeho dištriktu a kde aj zomrel.
Napísal a vydal polemickú protireformačnú prácu Compendium controversiarum... (Príručka pre kňazov..., Trnava 1761), ktorú zostavil podľa starších prác viacerých jezuitských autorov.

Pramene:

Zelliger. A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 398; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 862; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 459.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hontianske Nemce 1727 mar. 5. 1743 apr. 1. Pierstl, Ondrej farár
Sebechleby 1743 apr. 1. +1768 jún 27. Pierstl, Ondrej farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019075Pierstl, OndrejCompendium controversiarum...1761