logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPiecka, Štefan

Tituly:

profesor biblickej teológie

Životopisné dáta:

* 24. augusta 1919, Lisková, okr. Ružomberok – † 30. novembra 2011, Beckov, poch. v Liskovej

Životopis:

ThMgr. Štefan Piecka, nar. 24.8.1919 v Lískovej, ord. 19.1.1947 v BB, prijatý do rehole SVD - Spoločnosť Božieho slova (verbisti), kaplán v Detvianskej Huti, 1948 - 1949 Baťovany - Partizánske, potom do roku 1959 postupne pôsobil ako kaplán vo farnostiach Detvianska Huta, Handlová, Chrenovec, Vrútky, Nová Baňa a Kremnica. Od roku 1964 ako farský adm. pôsobil v Trubíne, Janovej Lehote, Dobrej Nive, Tŕní, Zvolene, Sliači, od 1967 člen liturgickej komisie, od 1993 prednášal Nový zákon hebrejčinu a gréčtinu na Teologickom inštitúte v Badíne. Posledné roky života prežil v komunite kňazov v Charitnom dome v Beckove. Zomrel 30.11.2011, pochovaný v rodisku. Spolupracoval na preklade vydaní prvého slovenského ekumenického prekladu Svätého písma - Nová zmluva a Žalmy; vo vydaní Slovenskej biblickej spoločnosti BB 1995.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 48;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111201019

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detvianska Huta 1947 - - 1948 - - Piecka, Štefan kaplán
Partizánske 1948 - - 1949 - - Piecka, Štefan kaplán
Brezno 1949 - - 1952 - - Piecka, Štefan kaplán
Detvianska Huta 1952 - - 1954 - - Piecka, Štefan kaplán
Handlová 1954 - - 1955 - - Piecka, Štefan kaplán
Chrenovec 1955 - - 1956 - - Piecka, Štefan kaplán
Vrútky 1956 - - 1959 - - Piecka, Štefan kaplán
Nová Baňa 1959 - - 1959 po - Piecka, Štefan kaplán
Kremnica 1959 po - 1964 - - Piecka, Štefan kaplán
Lovčica - Trubín 1964 - - 1971 - - Piecka, Štefan správca farnosti 1967 člen Liturg. komisie
Dobrá Niva 1971 - - 1977 - - Piecka, Štefan správca farnosti
Tŕnie 1977 - - 1980 - - Piecka, Štefan správca farnosti
Zvolen 1978 - - 1978 - - Piecka, Štefan správca farnosti
Zvolen 1983 - - 1984 - - Piecka, Štefan administrátor
Sliač 1984 - - 1993 - - Piecka, Štefan správca farnosti
Badín 1993 - - 1996 - - Piecka, Štefan profesor Teolog. inštit. Nový zákon, hebrejčina, gréčtina
Beckov 1996 - - +2011 nov. 30. Piecka, Štefan dôchodok charitný dom