logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPichl, Január

Iné mená:

Pichl Január

Životopisné dáta:

* 1751, Banská Štiavnica – † 8. apríla 1838

Životopis:

Narodil sa v rodine haviara. Bol vysvätený v reholi sv. Hieronyma. V r. 1788 bol prijatý do služieb Banskobystrickej diecézy a ustanovený za miestneho kaplána do Budče. V r. 1792 bol farárom v Hronci, od r. 1793 v Jalnej, od r. 1808 vo Svätom Ondreji čiže v Brusne. V r. 1820 odišiel do dôchodku. Zomrel 87ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Budča 1788 - - 1792 - - Pichl, Január kaplán miesta
Hronec 1792 - - 1793 - - Pichl, Január farár
Trnavá Hora 1793 - - 1809 - - Pichl, Január farár
Brusno 1808 - - 1821 - - Pichl, Január farár
Liptovský Ondrej 1809 - - - - - Pichl, Január administrátor