logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetrovič, Ján (1767?-1830)

Iné mená:

Petrovics Joannes.

Životopisné dáta:

* 1767? – † 13. marca 1830, Moča, okr. Komárno

Životopis:

Teológiu ukončil na bratislavskom kráľovskom hrade v r. 1791 po štvrtom ročníku. V r. 1792 čakal v Trnave na umiestnenie. Ako kaplán pôsobil poldruha roka vo Vrbovke. Od r. 1794 bol deväť mesiacov prebendátom metropolitného chrámu. Od r. 1795 bol znova kaplánom, a to v Bajne v Ostrihomskej. 6. decembra toho roka bol ustanovený za miestneho kaplána vo Farnej. 7. júla 1802 bol vymenovaný za farára v Tardosi, 27. januára 1819 v Moči, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 856

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Farná 1795 dec. 6. 1802 aug. 31. Petrovič, Ján (1767?-1830) farár
Tardos(Maďarsko) 1802 júl 7. 1819 jan. 27. Petrovič, Ján (1767?-1830) farár
Moča 1819 jan. 27. +1830 mar. 13. Petrovič, Ján (1767?-1830) farár