logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetráš, Michal (1666-1737)

Iné mená:

Petrás Michael.

Životopisné dáta:

* 1666 – † 16. apríla 1737, Bošany, okr. Partizánske

Životopis:

Teológiu absolvoval v Pázmáneu po treťom ročníku. 5. apríla 1691 bol ustanovený za farára v Modrovej, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý referuje o farárovi: 31ročný, vo farnosti 7 rokov. Počas vizitácie 11. júna bol ustanovený a inštalovaný v Malých Hosťach, kde o ňom ten istý vizitátor referuje, že práve teraz, totiž pri jeho príchode bol inštalovaný. Od 15. marca 1698 bol v Kovarciach. Odtiaľ prešiel 11. apríla 1709 do Bošian, kde v r. 1712 znovu získal zeme kostola v Sádku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 854

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modrová 1690 apr. 5. 1697 jún 11. Petráš, Michal (1666-1737) farár
Malé Hoste 1697 jún 11. 1698 - - Petráš, Michal (1666-1737) farár
Kovarce 1698 mar. 15. 1709 apr. 11. Petráš, Michal (1666-1737) farár
Bošany 1709 apr. 11. +1737 apr. 16. Petráš, Michal (1666-1737) farár