logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetráš, Lukáš

Tituly:

cirkevný historik, pedagóg

Životopisné dáta:

* 2. novembra 1894, Necpaly, okr. Martin – † 25. marca 1966, Prievidza

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici. Kňazskú vysviacku prijal 3. februára 1918.
Stal sa kaplánom v Detve, v r.1921 ho preložili do Handlovej, kde zastával funkciu katechétu. Od r. 1925 pôsobil ako profesor náboženstva na gymnáziu v Prievidzi. V r. 1938 ho vymenovali za dekana-farára v Bojniciach. Popri pastoračnej práci vykonával funkciu školského inšpektora bojnického okresu. V r. 1945 bol vymenovaný za čestného nitrianskeho archidiakona. Cez druhú svetovú vojnu sa pričinil o záchranu pätnástich prenasledovaných Židov.
Bol autorom niekoľkých základných stredoškolských učebníc, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach.

Pramene:

Schematismus dioecesis Neosoliensis 1945, s. 149; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Letz, R.: Pomoc prenasledovaným Židom na Slovensku v rokoch 1939-1945. Viera a život, r. 9, 1999, č. 3, s. 178-219; Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000, s. 1076

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1938 - - 1961 - - Petráš, Lukáš farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1049547Petráš, LukášCirkevné dejiny1927
478131Petráš, LukášMravouka1928
718859Petráš, LukášBiblické dejiny Starého a Nového zákona1931
478132Petráš, LukášMravouka1934
407402Petráš, LukášBiblické dějiny Starého a Nového zákona1936
903498Petráš, LukášApologetika1937
421213Petráš, LukášMravouka1940
478122Petráš, LukášApologetika1942
479260Petráš, LukášMravouka1945
38824Petráš, LukášApologetika2008