logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetrák, Karol

Iné mená:

Petrák Carolus

Životopisné dáta:

* 29. februára 1827, Banská Bystrica – † 1. decembra 1886, Sklené, okr. Turčianske Teplice

Životopis:

Bol synom kostolníka farského kostola v Banskej Bystrici. Po skončení štúdia teológie bol v r. 1851 vysvätený za kňaza. Ako kaplánom pôsobil vo Veľkom Poli, Podkoniciach, Čiernom Balogu, Španej Doline, Kremnických Baniach a Prievidzi. Od r. 1862 bol správcom farnosti, od r. 1863 farárom v Kľaku. Od r. 1864 bol farárom v Sklenom, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1852 sp. - - - - Petrák, Karol kaplán
Čierny Balog 1854 sp. - - - - Petrák, Karol kaplán
Kremnické Bane 1856 sp. - - - - Petrák, Karol kaplán
Kremnica 1858 sp. - - - - Petrák, Karol kaplán
Prievidza 1860 sp. - 1862 sp. - Petrák, Karol kaplán
Kľak 1862 - - 1864 - - Petrák, Karol farár
Sklené 1864 - - 1886 - - Petrák, Karol farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
52192Katolícke noviny1851a7Karol Petrák Cesta k šťestú a spokojnému žiwotu