logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPeťko, Jozef

Iné mená:

Petykó Josephus. Peťko Jozef.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

18. mája 1740 bol uvedený za farára do Ladomerskej Viesky, kde zostal až do r. 1746. Ale Zarevúcky o ňom uvádza: Peťko Jozef , ktorého farníci nabili a preto nemali farára a faru spravoval A. Kubíni z Horných Opatoviec.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 859; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1740 máj 18. 1746 - - Peťko, Jozef farár
Uhrovec 1746 - - 1752 - - Peťko, Jozef farár
Skalka nad Váhom 1752 - - 1762 - - Peťko, Jozef farár